Σιρόπια & Bar-mix

Αφοσίωση στην ποιότητα, πείρα, ποικιλία και αξιοπιστία.

Grenadine

το πιο γνωστό barmix cordial -το ρόδι πρωταγωνιστεί σε πολλά coctails

Kiwi

νέα σχετικά γεύση, γρήγορα αγαπήθηκε στα kiwi daquiri & kiwi martini

Blue Curacao

καλοκαίρι και electric blue margarita, χάρις στο βαθύ μπλε των τροπικών θαλασσών