Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη

Ανοδική πορεία 30 χρόνων στο χώρο της μαζικής εστίασης

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη

Μια συντονισμένη ομάδα από στελέχη , πωλητές & τεχνικούς , λειτουργούν με κύριο στόχο την άμεση  εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε πελάτη προσωπικά.

After sales service

Τακτική επαφή με τους πελάτες διασφαλίζει
- την αναγκαία & απρόσκοπτη προμήθεια προϊόντων,
- την πρόβλεψη & έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων,
- την ικανοποίηση νέων αναγκών.

Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρεία διαθέτει πανελλήνιο δίκτυο εξειδικευμένων τεχνικών εξασφαλίζοντας
- την παρακολούθηση & συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού,
- πλήρη & μόνιμη προμήθεια ανταλλακτικών.