Ποιότητα-Πιστοποιήσεις

Ανοδική πορεία 30 χρόνων στο χώρο της μαζικής εστίασης

Ποιότητα - Πιστοποιήσεις

Η στρατηγική της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της συνεχούς εκπαίδευσης του , παράλληλα  με  λεπτομερή καταγραφή,τεκμηρίωση και πιστοποίηση οδηγούν στην επίτευξη του στόχου , την αξιοπιστία

Η εταιρία- βάσει των κανόνων ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής- μεριμνά  για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της, με σκοπό, όχι μόνο την ικανοποίηση του καταναλωτή, αλλά και την προστασία της υγείας του.

Με την αυστηρή τήρηση παραγωγικών διαδικασιών, η εταιρία παράγει, συσκευάζει και διακινεί προϊόντα ασφαλή, απαλλαγμένα από μικροβιολογικούς, φυσικούς και χημικούς κινδύνους. Από το 1999 μέχρι σήμερα πιστοποιείται από την Lloyd’s Register κατά HACCP σε ετήσια βάση. 

Τέλος ελέγχεται τακτικά από τον ΕΦΕΤ.

Εταιρική Ευθύνη - Περιβαλλοντική πολιτική

Όσον αφορά στην περιβαλλοντική πολιτική, οι ανησυχίες της εταιρίας μπήκαν σε εφαρμογή πριν θεσπιστούν από την πολιτεία αντίστοιχοι νόμοι.

Το έτος 2006 συμμετείχε στον πρώτο περιβαλλοντικό διαγωνισμό της Χαλκιδικής, που αφορούσε μόνον επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες για την παραγωγή των προϊόντων τους.(κοινοτικό πρόγραμμα LIFE, πιστοποίηση πράσινης δραχμής).

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 94/62/EC του 1994, προχώρησε σε συνεργασία με την ελληνική εταιρία ανακύκλωσης, όσον αφορά στην καταβολή «πράσινου» φόρου για τις συσκευασίες που διατίθενται στην κατανάλωση. (pdf HERRCO )

Χρησιμοποιούνται μόνον συσκευασίες από υλικά 100% ανακυκλώσιμα.

Τέλος ολοκληρώθηκε η λειτουργία εξοπλισμού, για την διαχείριση των χάρτινων και πλαστικών αποβλήτων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας, με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή τους. (pdf ΕΛΔΙΑ 2013)

Συμπληρωματικά γίνεται συνεχής ανανέωση περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Βιομηχανίας , με σκοπό την εναρμόνιση με την τρέχουσα νομοθεσία.